VCA

Wij zijn bij Belo-electrics bvba bewust bezig met veiligheid, milieu en gezondheid op de werkvloer om onze werknemers elke dag te beschermen en op te leiden omtrent deze belangrijke thema's.

Bovendien geven wij ook de nodige opleiding met betrekking tot dit thema aan al onze werknemers waarna zij in staat zijn om het VCA-examen succesvol af te leggen.

In al onze activiteiten proberen wij steeds alle mogelijke risico's en gevaren vanaf de beginfase te registreren en te elimineren om ongevallen, schade, ziekte en letsels te vermijden. Het is daarbij van cruciaal belang dat al het personeel, zowel tijdelijke werknemers, leidinggevende als uitvoerend personeel, deze vereisten kennen en naleven.

We maken ons daarom sterk dat elke werknemer van Belo-electrics bvba zich inzet om de nodige opleidingen te volgen en het VCA-certificaat correct na te leven in alle werkzaamheden. Wij zorgen er uiteraard voor dat alle middelen ter beschikking zijn om deze procedures correct op te volgen.

Naast ons actief beleid op het vlak van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn is ook de constante verbetering van deze maatregelen een streefpunt binnen Belo-electrics bvba.

Kortom, wij zorgen continu voor een betere, gezondere en veiligere werplek in samenwerking met al onze werknemers!